IML WALKING ASSOCIATION

Mezinárodní pochodnická liga
A JEJÍ PRAVIDLA

Vznik a rozšíření IML:
IML Walking Association byla založena v Tokiu v roce 1987.
Zakládajícími zeměmi byly:
Belgie, Dánsko, Holandsko, Irsko, Japonsko, Lucembursko, Rakousko a Švýcarsko.
V průběhu následujících let byly přijímány další členské státy až do dnešního počtu
(k 15.8.2008) 23 zemí čtyř světadílů.
Česká republika (dosud jako jediná postkomunistická země)
byla přijata za člena v roce 1996.
V současné době jsou členskými zeměmi tyto státy:
Belgie, Velká Británie, Švýcarsko, Francie, Lucembursko, Dánsko, Irsko, Holandsko, Finsko, Norsko, Itálie, Rakousko, Česko, Španělsko, Německo, Izrael, Nový Zéland, Austrálie, USA, Čína, Korea, Japonsko a Taiwan.

Od roku 1997 se IML dělí na evropskou část European Marching League a na zámořskou část Pan Pacific Marching League.
V každé zemi je do této ligy zařazen pouze jeden konkrétní pochod.
Výjimkou, kterou umožňují pravidla IML, jsou Spojené státy americké s jedním pochodem na západě (Vancouver) a s jedním pochodem na východě země (Arlington).

GilboaBlankenbergeWellingboroughBernChantonnayDiekirchViborgCastlebarNijmegenVaasaVerdalArenzanoSeefeldBrnoFuldaRotoruaCanberraVictoriaVancouverChinese DalianArlingtonWonjuiHigashimatsuyamaTaipeiBarcelona

Pravidla IML:

 • Každý turista bez omezení věku, pohlaví či národnosti se může zúčastňovat pochodů IML a plnit podmínky vedoucí k získání různých stupňů medailí INTERNATIONAL WALKER (Mezinárodní Chodec) a různých druhů spon k těmto medailím
 • Jednotlivé stupně medailí INTERNATIONAL WALKER jsou: bronzová, stříbrná, zlatá, zlatá s vavřínem, zlatomodrá emailová, zlatomodrá emailová s vavřínem
 • Jednotlivé druhy spon k medailím jsou: EUROPEAN WALKER (Evropský Chodec), PAN PACIFIC WALKER (Zámořský Chodec) a INTERNATIONAL MASTER WALKER (Mezinárodní Mistr Chodec)
 • Při účasti na prvním pochodu ligy si zakoupíte IML PASSPORT, do kterého si budete nechávat potvrzovat svou úspěšnou účast na jednotlivých akcích oficiálním razítkem pochodu. Razítka v tomto pasu jsou jediným platným důkazem o absolvování pochodu IML.
 • Tři rozdílná razítka na jedné straně IML PASSPORTu představují sérii.
 • První odměnou je bronzová medaile IML s titulem INTERNATIONAL WALKER (Mezinárodní Chodec).Tuto získáte po prvním razítku do zakoupeného PASSPORTu.
 • Za úspěšné absolvování první, druhé a třetí série, můžete získat bronzová čísla 1, 2 a 3, která se připevňují na stuhu této bronzové medaile. Pozor – série pochodů znamená vždy tři různé pochody!
 • Nárok na získání stříbrné medaile INTERNATIONAL WALKER Vám vznikne po absolvování čtvrté série pochodů (tedy celkem po 12 pochodech)
 • Za úspěšné absolvování dalších dvou sérií, tj. páté a šesté, můžete získat stříbrná čísla 5 a 6, která se připevňují na stuhu stříbrné medaile
 • Nárok na získání zlaté medaile INTERNATIONAL WALKER Vám vznikne po absolvování sedmé série pochodů (tedy celkem po 21 pochodech)
 • Za úspěšné absolvování dalších dvou sérií, tj. osmé a deváté, můžete získat zlatá čísla 8 a 9, která se připevňují na stuhu zlaté medaile
 • Nárok na získání zlaté medaile s vavřínem INTERNATIONAL WALKER Vám vznikne po absolvování desáté série pochodů (tedy celkem po 30 pochodech)
 • Po absolvování 11. až 24. série získáváte modrá čísla 11 až 24, která se připevňují na stuhu zlaté medaile s vavřínem
 • Nárok na získání zlatomodré emailové medaile INTERNATIONAL WALKER (v r. 2008 jsou v ČR již 4 držitelé této medaile!) Vám vznikne po absolvování 25. série pochodů (tedy celkem po 75 pochodech)
 • Škála medailí byla nejnověji rozšířena o zlatomodrou emailovou medaili s vavřínem INTERNATIONAL WALKER, kterou lze získat po absolvování 50. série (tedy celkem po 150 pochodech). 26.-49. série, které ji předchází jsou opět ohodnoceny číslicemi, které lze připnout na stuhu Vámi držené medaile.
 • Po každém úspěšně absolvovaném pochodu máte možnost zakoupit si sponu (bronzovou, stříbrnou nebo zlatou) s názvem pořadatelské země. Tato spona se připevňuje na stuhu medaile. Sponu stříbrnou nebo zlatou si může zakoupit pouze vlastník dané medaile.
 • Účast na několikadenním pochodu vyžaduje ujít každý den pochodu min. 20 km.
 • Sponu s diplomem INTERNATIONAL MASTER WALKER (Mezinárodní Mistr Chodec) obdrží zdarma každý, kdo úspěšně absolvuje všech 8 pochodů zakládajících zemí, tj. v Rakousku, Belgii, Dánsku, Irsku, Japonsku, Lucembursku, Holandsku a Švýcarsku.
 • Sponu s diplomem EUROPEAN WALKER (Evropský Chodec) obdrží zdarma každý, kdo úspěšně absolvuje osm pochodů v různých evropských zemích (přičemž za evropskou zemi se považuje také Izrael)
 • Sponu s diplomem PAN PACIFIC WALKER (Zámořský Chodec) získá každý, kdo úspěšně absolvuje 8 pochodů zámořské PAN PACIFIC LEAGUE. Mezi členy se řadí: Taiwan, Japonsko, Korea, Čína, Austrálie, Nový Zéland a oba pochody v USA.

Závěrem:
Střediskem stálé organizace účasti českých turistů na pochodech IML je od roku 1991 Nový Bor. Od roku 2001 tuto činnost zabezpečuje s trvalou členskou základnou 150–200 zájemců občanské sdružení MEZINÁRODNÍ CHODEC se sídlem v Novém Boru (předseda Jiří Jelínek, místopředseda Jiří Našinec). Díky stálé činnosti novoborských organizátorů se čeští turisté mohou v roce 2008 již 18. rokem pravidelně zúčastňovat všech akcí IML. Za uplynulé období dovezli čeští turisté z akcí IML téměř 460 medailí INTERNATIONAL WALKER různých stupňů (od bronzových až po čtyři zlatomodré) a také 21 titulů Mezinárodní Mistr Chodec. O úspěchu české turistiky v této lize svědčí také její vysoké postavení v žebříčku účasti jednotlivých zemí na akcích IML. V tomto přehledu jsme již dávno přeskočili některé zakladatelské stá­ty.