„Mezinárodní chodec“ je dobrovolným zájmovým spolkem,
který vyvíjí svou činnost v turistických aktivitách hlavně mezinárodního charakteru.
Členové spolku se zúčastňují zejména akcí IML a IVV.
Spolek umožňuje svým členům uspokojovat své zájmy zejména v oblasti pěší a vysokohorské turistiky, případně v dalších turistických činnostech.
Spolupracuje se spolky pracujícími v oblasti a sportu nejen v České republice, ale také v zahraničí, kde usiluje o získání co nejvyššího hodnocení české turistiky a příkladným způsobem reprezentuje Českou republiku.
Občanské sdružení bylo založeno v roce 2000 a má sídlo v Novém Boru.

Podmínkou členství je:

  • podání písemné přihlášky
  • úhrada ročního členského příspěvku ve výši 200,– Kč za dospělého nebo 140,– Kč za dítě do 18 let (v případě studující mládeže až do 26 let) nejlépe bezhotovostním převodem na číslo účtu občanského sdružení 155359325/0600 s uvedením data narození jako variabilního symbolu
  • řídit se stanovami spolku Mezinárodní chodec

Člen spolku má nárok na:

  • získávání informací o činnosti a akcích spolku
  • podání přihlášky na jakoukoliv akci spolku v kalendářním roce na který má uhrazen členský příspěvek
  • přehled dalších nároků a práv člena je upraven stanovami spolku

Předsednictvo spolku:

Jiří Jelínek – předseda
Pavel Zemek – místopředseda
František Serbus – člen