Přihlášky

Podmínkou členství je:

  • podání písemné přihlášky
  • úhrada ročního členského příspěvku ve výši 200,– Kč za dospělého nebo 140,– Kč za dítě do 18 let (v případě studující mládeže až do 26 let) nejlépe bezhotovostním převodem na číslo účtu občanského sdružení 155359325/0600 s uvedením data narození jako variabilního symbolu
  • řídit se stanovami spolku Mezinárodní chodec

Člen spolku má nárok na:

  • získávání informací o činnosti a akcích spolku Mezinárodní chodec
  • podání přihlášky na jakoukoliv akci spolku v kalendářním roce na který má uhrazen členský příspěvek